Dom Pomocy Społecznej

dla osób w podeszłym wieku

oraz przewlekle somatycznie chorych

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej DPS w Giżycku