XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku


Dnia 20 maja b.r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku uczestniczyli w XXVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Miejscem prezentacji był Białostocki Teatr Lalek. W przedstawieniu brały udział 33 zespoły z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Wszyscy reprezentowali wysoki poziom artystycznych przedstawień. Występom towarzyszył gorący aplauz publiczności. Kolacja i dyskoteka były miłym podsumowaniem przeglądu. Dziękujemy DPS w Białymstoku ul. Baranowicka 203 za zaproszenie i możliwość występu naszych mieszkańców.


Skip to content