2012

 

18.11.2012r. Aktywizacja mieszkańców DPS w Giżycku

06.11.2012r. Kabareton Teatralny w DPS

13.08.2012r. Pożegnanie lata w DPS Giżycko

27.06.2012r. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

14.06.2012r. X Integracyjny Bieg Uliczny w Suwałkach

08.06.2012r. "Strefa Kibica Euro 2012" w DPS Giżycko

31.05.2012r. "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych"

29-30.05.2012r. VII Integracyjna Spartakiada w Nowej Wsi Ełckiej

25.05.2012r. Przegląd Artystyczny Talentów Osób Niepełnosprawnych w Kowalach Oleckich

23-24.05.2012r. Przegląd VI Porcji Romskich Obyczajów, Muzyki i Natury w Nasielsku

07-18.05.2012r. Praktyki Międzynarodowe w DPS Giżycko

26.03.2012r. Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej w DPS Giżycko