Nasze Projekty:

"Aktywni - kreatywni"

_________________________________________________________

Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się osoba niepełnosprawna powiedz jej, żeby nie siedziała w domu - niech przyjdzie do nas!!!

Jesteśmy placówką pobytu dziennego stanowiącą oparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zapewniamy wszewchstronne wsparcie: opiekę psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną, możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Pobyt w placówce jest bezpłatny.

U nas poznasz nowych ludzi, miło spędzisz czas!!!

Nie będziesz sam!!!

Bliższe informacje uzyskacie Państwo

dzwoniąc pod numer:

0 87 428 12 57

lub osobiście w godzinach 9 00 - 14 00

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Warszawska 31

11-500 Giżycko

e-m@il: brasima@wp.pl

Nasz Dom działa od czerwca 2006 roku. Przeznaczony jest dla 30 osób chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego i osób upośledzonych umysłowo. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Personel stanowi wykwalifikowana kadra, która zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym, połączonym z doświadczeniem zawodowym, świadczy uczestnikom profesjonalną pomoc.

Nasi uczestnicy mają również zagwarantowaną opiekę psychologa i pielęgniarki.

Zapewniamy udział w terapii grupowej i zajęciowej w pracowniach:  

Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej podejmowane są różnorodne metody pracy z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Mają one na celu stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia, a także rozwijanie sprawności manualnej, precyzji ruchów i orientacji przestrzennej. W terapii wykorzystywane są między innymi następujące formy zajęć: rysunek, praca z gipsem, układanie kompozycji kwiatowych, malowanie farbami, lepienie z mas plastycznych, wyszywanie i wiele innych.

Pracownia komputerowa

Wyposażona jest w trzy komputery, drukarki i skaner. Wszystkie komputery posiadają łącze internetowe. Zajęcia na pracowni obejmują głównie: naukę podstawowych czynności związanych z obsługą komputera, tworzenie, drukowanie i oprawę dokumentów, pracę z plikami graficznymi oraz opanowanie umiejętności poruszania się w Internecie.

Pracownia kulinarna

Na zajęciach w pracowni przygotowywane są posiłki dla uczestników. Równocześnie prowadzone są treningi zaradności życiowej tj. przygotowanie posiłku, samodzielne doknywanie zakupów, dbanie oczystość i porządek w swoim otoczeniu. W ramach terapii były przygotowywane poczęstunki dla zapraszanych gości na imprezy okolicznościowe np. zabawa karnawałowa, spotkanie wigilijne, wycieczki, itp.

Pracownia Gimnastyczna

Odbywają się tutaj głównie zajęcia mające na celu poprawę i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej uczestników. Sala wyposażona jest w niezbędny do ćwiczeń sprzęt: atlas, hantle, bieżnię, orbitrek oraz piłki. Do dyspozycji uczestników są również stoły do gry w piłkarzyki i tenisa stołowego. W ramach funkcjonowania pracowni prowadzone są również zajęcia z aerobiku. Organizowane są również gry i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy biorą udział w licznych spartakiadach i turniejach sprawnościowych.

Pracownia doświadczania świata i muzykoterapii

Terapia prowadzona w pracowni doświadczania świata ma na celu głównie dostarczenie uczestnikom różnorodnych doznań percepcyjnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych. Pracownia wyposażona jest między innymi w łóżko wodne, kolumnę wodną, podstawowe instrumenty muzyczne, projektor multimedialny i sprzęt audio. Odbywają się tutaj próby chóru ŚDS "Darmowyje", podczas których uczestnicy śpiewają wybrane przez siebie utwory, konkursy karaoke, kursy nauki tańca towarzyskiego oraz projekcje filmów.

Stolarnia

Zajęcia prowadzone w tej pracowni, to głównie wykonywanie prostych czynności związanych z pracami w drewnie, posługiwaniem się ręcznymi narzędziami, elektronarzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowego działania, poprawiają sprawność manualną i koordynację ruchową.

Imprezy

Współpracujemy z wieloma ośrodkami pomocy społecznej. Uczestnicy mają dzięki temu możliwość wyjazdów na różnego rodzaju spotkania integracyjne, zawody sportowe, konkursy muzyczne, plastyczne itp. Nasi podopieczni biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, rowerowe i biwaki.

Proponujemy:
Rekreację i udział w imprezach kulturalnych
Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne Poradnictwo specjalistyczne.